Kod doslađivanja mošta moramo voditi računa o više stvari. Kao prvo kod proizvodnje vina za prodaju, odnosno registrirane proizvodnje vina moramo poštovati Zakon o vinu, tj. doslađivanje, ako ga je potrebno izvršiti, sprovesti u skladu sa zakonom.

Doslađivanje ćemo provoditi onda, kada u trenutku berbe nemamo dovoljno sladora u grožđu, odnosno moštu.

Koliko je te dovoljno to mora svaki proizvođač sam odrediti ovisno o kategoriji vina koju želimo proizvesti.

Svakako moramo nastojati proizvesti grožđe sa većom količinom prirodnog sladora.

Na nakupljanje sladora u grožđu utiče puno faktora kao što su: rodnost, prehranjenost vinove loze, zdravstveno stanje i loze i grožđa, vremenske prilike i toku vegetaciji, a posebito u zriobi.

Zato je velika odgovornost i zadaća vinogradara da sa što optimalnijom agrotehnikom dobiti grožđe što boljeg kvaliteta. Doslađivati mošt možemo sa konzumnim šećerom (saharoza) i ugušćenim moštom (koncentrirani mošt dobiven specijalnim postupkom).

Ako smo primorani mošt doslađivati, moramo točno izmjeriti količinu sladora, te na osnovu nje izračunati koliko šećera ćemo dodati do željene vrijednosti. Ako se mjeri u stupnjevima Babo-a (Kloesterneuburgerska moštna vaga – moštomjer), onda za povećanje od 1° dodajemo 1,41 kg šećera na 100 l mošta, a ako mjerimo u Oechsleovim stupnjevima onda za povećanje od 1° moramo dodati 0,266 kg šećera na 100 l mošta.

Šećer se može, ako se radi o manjoj korekciji, dodati u jednom navratu, a ako se radi o većoj korekciji poželjno je dodati u 2-3 navrata. Jednu količinu odmah na početku fermentacije, a ostatak kroz 4-5 dana, najkasnije do polovice trajanja vrenja. Prije dodavanja šećer treba razmutiti u manjoj količini mošta te potom dodati u ukupnu količini mošta.