DODATAK MOŠTU ENOLOŠKIH PREPARATA

Vinskom moštu preporučeno je dodavati neke enološke preparate. Koje i koliko ovisno je o stanju mošta, koji u velikoj mjeri ovisi o zdravstvenom stanju grožđa i strojnoj opremi i načinu prerade.Dodavanjem enoloških preparata postižemo bolju izraženost sortnih karakteristika, aroma, okusa, te povećanu stabilnost vina (utjecaj na bjelančevine); smanjuje se količina oksidacijskih polifenola (smanjenje potrebe sumporenja); smanjuje se količina teških metala (željezo, bakar); fermentacija je jednakomjernija i sigurnija; vino je prija spremno za prvi pretok; lakše uklanjanje nepoželjnih kvasaca i bakterija iz mošta.

OPIS NAJČEŠĆE UPOTREBLJAVANIH ENOLOŠKIH PREPARATA:

1. BENTONIT 
Izvor: mineralna glina – montmorilonit (Al, Mg, Ca silikat)
Vrste: Na, Ca, kombinirani bentonit (prah, granulirano)
Upotreba: bistrenje i stabilizacija termolabilnih bjelančevina
Doziranje: 10 – 250 g/hl za mošt i 10 – 200 g/hl za vino › ovisno o vrsti bentonita
Priprema: 10 sati do 1 dan namakati u 10 x većoj količini vode te dobro promiješati sa moštom ili vinom

2. ŽELATINA

–Izvor: kuhanjem kostiju i kože
Vrste: listići, prah, tekuća želatina (20,30,50,60%)
Upotreba: samostalno ili u kombinaciji sa drugim bistrilima, odstranjuje polifenole i gorčinu, čisti miris i okus
Doziranje: ovisno o koncentraciji; 5 – 10 g/hl ili 5 – 50 ml/hl za mošt odnosno 2 – 15 g/hl ili 5 – 60 ml/hl za vino
Priprema: suha želatina se mora pripremiti kombinacijom sa hladnom vodom te potom sa toplom (35 – 40°C), a tekuća je pripremljena za direktnu upotrebu – po dodavanju u mošt ili vino dobro promiješamo

3. SILICIJEVA SOL

Izvor. Silicijeva kiselina (H2SiO4)
Vrste: vodena koloidna suspenzija SiO2 (15,30% otopina)
Upotreba: u kombinaciji sa želatinom odstranjuje polifenole, gorčinu i bjelančevine, poboljšava miris i okus
Doziranje: ovisno o koncentraciji; 40 – 100 ml/hl za mošt i 20 – 100 ml/hl za vino
Priprema: Dolijevamo direktno u mošt5 ili vino te dobro promiješamo

4. AKTIVNI UGLJEN

Izvor: biljni ili životinjski
Vrste: korekcija mirisa, okusa, boje i gorčine
Upotreba: odstranjuje nedostatke u boji, mirisu i okusu, gorčinu, polifenole
Doziranje: 5 – 100 g/l za mošt ili vino
Priprema: pomiješamo sa malom količinom vina te ga intenzivno mješajući dodamo u mošt ili vino
Mogućnosti kombiniranja sredstava je velika, a najbolju kombinaciju je na pamet teško odrediti. Kao prvo mora se poštovati preporuka za doziranje od proizvođača, a različite kombinacije ovise o vrsti i karakteru mošta, koje su opet uvjetovane različitim faktorima (zdravstveno stanje, trenutak berbe, temperatura itd.). Jako je važno slijediti iskustva drugih vinara, a kasnije i svoja osobna.