Prije nego nastupi sam trenutak berbe moramo u podrumu sve pripremiti za prihvat grožđa te za njegovu preradu. moramo očistiti sve prostorije, strojeve i posude.

Ako je potrebno moramo obnoviti zaštitne premaze na metalnim dijelovima koji nisu od inoxa, te obruče na drvenim bačvama te im tako povećamo trajnost a i poboljšamo izgled.

Najmanje problema ćemo imati ako ćemo posude redovito održavamo čistima, posebice se to odnosi na drvene posude, koje ako se jedanput pokvare teško se mogu izliječiti.

Moramo pripremiti – nabaviti posude za berbu koje moraju biti takve da osiguraju da grožđe dođe do podruma što manje oštećeno, nagnječeno.

Nabavimo primjeren oblik sumpora sa kojim ćemo zaštiti grožđe odnosno mošt od kvarenja Nabavimo odgovarajuće selekcionirane kvasce primjerene sorti odnosno tipu vina koji želimo dobiti .

Za bistrenje, taloženje mošta nabavimo odgovarajuća enološka sredstva. Koja sredstva i koliku koncentraciju ćemo koristiti ovisi o sorti, stupnju zrelosti, zdravstvenom stanju grožđa, načinu prerade itd.