Rabljena roba

<

– pločasti filteri sa pločama dimenzija 40×40 cm
– 20 ploča
– kućište izrađeno od materijala INOX 304
– ručno stezanje ploča
– ulazni i izlazni priključci ventil 1”
– vanjske by-pass cijevi
– pumpa nije uključena u cijenu

*** PRODANO ***

STANICA ZA VAKUMIRANJE BOCE

GAI 1301

Jaka vakumska pumpa izvlači iz boce oko 90 % zraka. Nakon toga se boca puni inertnim plinom (ako korisnik to želi).

Vakumiranje boce i injektiranje plina se vrši samo ako je prisutna boca.

GRAVITACIJSKA PUNILICA

Punilica puni sa laganim podtlakom za boce maksimalnog promjera do 115 mm. Punjači u sebi imaju cijevi za povrat zraka i zatvaraju se automatski, te ne dolazi do nikakvog kontakta između spremnika vina na monobloku i vanjske okoline. Visina punjenja između vina i vrha grlića boce je podesiva u rasponu od 30 do 90 mm. Dovod tekućine iz spremnika na vrhu monobloka je gravitacijski, te je moguće kompletno pražnjenje spremnika. Pneumatski elektroventil regulira protok tekućine u spremnik za vino. Pranje i sterilizacija spremnika na vrhu monobloka se vrši dovodom vode na vrh spremnika. Kod pranja i sterilizacije se punjači postave u otvorenu poziciju. Podizači boca (postolja) rade mehanički na principu opruge.

INJEKTOR INERTNOG PLINA PRIJE ČEPLJENJA (redukcija kisika između vina i čepa prije čepljenja)

Također služi i za regulaciju nivoa punjenja u boci.

ČEPILICA ZA PLUTO ČEP 4140 W pritišće čep vrlo polagano do promjera 16 mm pomoću 4 kaljenih i poliranih čeljusti. Pomoću jake vakumske pumpe stvara se vakum u vratu boce, a brzo umetanje čepa neće stvoriti nikakav pritisak i prema tome ne dolazi do istjecanja. Demontaža čeljusti je vrlo jednostavne i brza.

**PRODANO***

PUNIONA GAI 1000

Servisirana i spremna za rad.

Ugrađena vakum pumpa.

Kapacitet 800-1000 boca / sat

INJEKTOR INERTNOG PLINA PRIJE ČEPLJENJA (redukcija kisika između vina i čepa prije čepljenja)

*** PRODANO ***